საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ .: +995 322 490049
ელ. ფოსტა: ads@imovies.ge

მთავარი გვერდი

ვიდეოს გვერდი

 • ბანერი M1 855 x 115

 • 1 მილიონი ჩვენების ფასი

 • სტატიკური 2000 ლარი

 • ანიმირებული 2000 ლარი

 • ბანერი M2 855 x 115

 • 1 მილიონი ჩვენების ფასი

 • სტატიკური 1750 ლარი

 • ანიმირებული 1750 ლარი

 • ბანერი M3 855 x 115

 • 1 მილიონი ჩვენების ფასი

 • სტატიკური 1500 ლარი

 • ანიმირებული 1500 ლარი

 • ბანერი LL1, LM1, LR1 283 x 114

 • 1 მილიონი ჩვენების ფასი

 • სტატიკური 750 ლარი

 • ანიმირებული 875 ლარი

 • ბანერი F1 855 x 115

 • 1 მილიონი ჩვენების ფასი

 • სტატიკური 750 ლარი

 • ანიმირებული 875 ლარი

ბანერი # M1

ბანერი # M2

ბანერი # M3

ბანერი # LL1

ბანერი #LM1

ბანერი #LR1

ბანერი # F1